ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ​

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση
Ψυχολογία,Πτυχίο, Πανεπιστήμιο CANTREBURY​Ηνωμένο Βασίλειο Αγγλία Σεπτέμβριος (2017-2021)

Ψυχοθεραπευτική Εκπαίδευση
Πενταετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ομαδική ανάλυση, Εταιρεία Ομαδικής Αναλυτικής και Οικογενειακής θεραπείας

Κλινική εμπειρία
Εξαετής εμπειρία σε ιδιωτικό ιατρείο ψυχιάτρου