Υπηρεσίες

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική θεραπεία είναι μία κοινή διαδικασία μεταξύ ενός θεραπευτή και ενός ατόμου που αντιμετωπίζει προσωπικές δυσκολίες όπως άγχος, κατάθλιψη, ζητήματα εικόνας του σώματος , προβλήματα στις σχέσεις, αντιμετώπιση ενός διαζυγίου, δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων, ανασφάλειες, κρίσεις πανικού, φοβίες, υπαρξιακές κρίσεις κτλ. Σημαντικό κομμάτι της θεραπείας είναι η θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο η οποία στηρίζεται στην εμπιστοσύνη την εχεμύθεια την ασφάλεια την επικοινωνία και την κατανόηση. Οι άνθρωποι μπορεί να αναζητούν την ψυχοθεραπεία για βοήθεια σε ζητήματα που είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Η ατομική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην καθημερινότητά τους. Μπορεί να αυξήσει τα θετικά συναισθήματα όπως η συμπόνια και αυτοεκτίμηση. Τα άτομα στην θεραπεία μπορούν να μάθουν δεξιότητες για τον χειρισμό δύσκολων καταστάσεων τη λήψη των αποφάσεων και την επίτευξη στόχων.

Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Στην θεραπεία οικογένειας, ο <<θεραπευόμενος>> είναι ολόκληρη οικογένεια και όχι ένα μόνο πρόσωπο. Η οικογένεια υπολογίζεται σαν σύστημα έτσι τα συμπτώματα ενός μέλους αποτελούν στα αλήθεια συμπτώματα ολόκληρου του οικογενειακού συστήματος. Οι οικογενειακοί θεραπευτές πιστεύουν ότι τα προβλήματα συμπεριφοράς που εμφανίζει ένα συγκεκριμένο μέλος της οικογένειας είναι αποτέλεσμα ενός δυσλειτουργικού οικογενειακού συστήματος. Για παράδειγμα, μια έφηβη κόρη που πάσχει από βουλιμία ενδέχεται να αντιμετωπιστεί στη θεραπεία με την μητέρα, τον πατέρα και το μεγαλύτερο αδερφό της. Ο θεραπευτής θα προσπαθήσει να καταλάβει μέσα από τη δουλειά του, πώς σχετίζονται μεταξύ τους τα μέλη της οικογένειας, πώς είναι οργανωμένη η οικογένεια και πώς αλλάζει με το χρόνο. Σε συζητήσεις με την οικογένεια, ο θεραπευτής ενδέχεται να ανακαλύψει ότι ο υπερβολικός ενθουσιασμός των γονέων για τα αθλητικά επιτεύγματα του αδερφού της, οδήγησε το κορίτσι να αναζητήσει την αποδοχή των γονέων ελέγχοντας το βάρος της για να είναι <<όμορφη>>.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Ομαδική θεραπεία αποτελεί μια τεχνική κατά την οποία πολλοί συμμετέχοντες (οι οποίοι συνήθως δεν γνωρίζονται μεταξύ τους στην αρχή), επεξεργάζονται τα ατομικά τους ζητήματα σε ομαδική ατμόσφαιρα. Ο θεραπευτής στην ομαδική θεραπεία παίζει το ρόλο μάλλον του συντονιστή της συζήτησης παρά του ατομικού θεραπευτή, οργανώνοντας τις συνεδρίες και συζητώντας με τα άτομα της ομάδας αλλά και ενθαρρύνοντας τα να μιλούν μεταξύ τους. Η ομαδική θεραπεία χρησιμοποιείται συχνά για άτομα που έχουν ένα κοινό πρόβλημα, όπως η χρήση ουσιών, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τα άτομα που αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα μεταξύ τους. Η ομαδική θεραπεία μπορεί να είναι βοηθητική για πολλά από τα προβλήματα που αποτελούν στόχο στις ατομικές θεραπείες, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, τα ζητήματα εικόνας του σώματος, η κατάχρησης ουσιών ή η αντιμετώπιση ενός διαζυγίου. Ένα πλεονέκτημα της ομαδικής θεραπείας είναι ότι οι ομάδες παρέχουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι θεραπευόμενοι δοκιμάζουν να συσχετιστούν μεταξύ τους. Τα άτομα στην ομαδική θεραπεία έχουν μια <<μόνιμη>> ομάδα ισότιμων ατόμων με τους οποίους συνομιλούν και αλληλεπιδρούν σε μια σταθερή βάση. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για θεραπευόμενους που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν κοινωνικά απομονωμένοι. Δεύτερον, το να παρακολουθείς μια ομάδα με άλλους που έχουν συναφή προβλήματα δείχνει στους θεραπευόμενους ότι δεν είναι οι μόνοι που υποφέρουν. Τρίτον, τα μέλη μιας ομάδας διαμορφώνουν ορθές συμπεριφορές ο ένας προς τον άλλον και μοιράζονται τις βαθύτερες σκέψεις τους σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων τους. Συνολικά, η ομαδική θεραπεία είναι συχνά ένα χρήσιμο σχήμα για την αντιμετώπιση μιας ευρείας γκάμας προβλημάτων και έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από διάφορους τύπους θεραπευτικών προσεγγίσεων

Θεραπεία Ζεύγους

Θεραπεία ζεύγους έχουμε οταν ένα ζευγάρι που είναι παντρεμένο, συζεί ή έχει σχέση έρχεται μαζί στη θεραπεία για να δουλέψει πάνω σε προβλήματα που προκύπτουν συνήθως μέσα στη σχέση του. Σήμερα τα ζευγάρια έρχονται στη θεραπεία για πολλούς διαφορετικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της δυσκολίας επικοινωνίας (π.Χ. συχνή καβγάδες, απουσία επικοινωνίας), της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, της δυσχέρειας από το γάμο, της ενδοοικογενειακής βίας ή της δυσκολίας να αντιμετωπίσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που επιδρά στη σχέση (π.χ. όταν ένα μέλος του ζευγαριού υποφέρει από σοβαρή κατάθλιψη). Μία παραδοσιακή χρήση της θεραπείας ζεύγους ενδέχεται να περιλαμβάνει ένα ζευγάρι που αναζητά βοήθεια επειδή δεν είναι χαρούμενο με τη σχέση του. Σ’ αυτό το σενάριο απαιτείται και από τα δύο μέλη του ζευγαριού να έρθουν στις θεραπευτικές συνεδρίες και το πρόβλημα εκλαμβάνεται σαν να απορρέει από την αλληλεπίδραση τους και όχι από τα προβλήματα ενός εκ των δύο μελών του ζευγαριού. Στρατηγικές αντιμετώπισης στοχεύουν σε αλλαγές και στα δύο μέλη, εστιάζοντας σε τρόπους που θα σπάσουν τα επαναλαμβανόμενα δυσλειτουργικά πρότυπα συμπεριφοράς.

Ο χώρος των συνεδριών

Επικοινωνία
Follow Us
  • Opens in a new tab
  • Opens in a new tab